Председател:

Иван Петров Терзиев

Членове:

Гана Пеева Радунчева

Ганка Христова Додекова

Жулиета Колева Петкова

Лалка Георгиева Добрева

Мария Стаменова Комитова

Таня Лулчева Илкова

Христина Кирилова Сеизова

Цветана Петкова Кавръкова

Проверителна комисия:

Генка Михова Александрова

Надя Илиева Дурчева

Петранка Владова Баева

Секретар

Татяна Тонева Николова

 

Декларация за конфликт на интереси